Monthly Archives: May, 2017

ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕುವರಸಿಂಹ

kuvar simha1

75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದ ವಿರಾಗ್ರಣಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪೌರುಷ ಅಸದೃಶ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ದಿವಸದಂದು ಸ್ಮರಣೆ…

May 20: ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನ

Bipin Chandra Palx

May 20 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಹರಿಕಾರರಾದ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂಗಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಹಳೆ ಊದಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನ.

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.