Daily Archives:June 1st, 2017

ತೆರೆಮರೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಣೆ: ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯ

Bhimaraya1

1857 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯರ ಬಲಿದಾನದ ದಿನ ಇಂದು. ಅವರ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಹೋರಾಟ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತೆರೆಮರೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಣೆ….

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.