Article about Netaji on his 120the Birth Anniversary

ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮುತ್ಸದ್ಧಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೇರಣದಾಯಿ.
17A7700

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × 1 =

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.