ತೆರೆಮರೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಣೆ: ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯ

1857 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯರ ಬಲಿದಾನದ ದಿನ ಇಂದು. ಅವರ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಹೋರಾಟ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತೆರೆಮರೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸ್ಮರಣೆ….
Bhimaraya

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

20 − eleven =

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.