ನರಗುಂದದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ (ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್ ಬಾವೆ)

ಕರ್ನಾಟಕದ ನರಗುಂದದ ಪ್ರಜಾನುರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪರಾಕ್ರಮಿ ದೊರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ (ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್ ಬಾವೆ) ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಹೂಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ವೀರ ಪುರುಷನ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಿಂದು.
babasaheba

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twelve + thirteen =

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.